ForsideLog ind

Hotnews

Generalforsamling

lørdag 16. juli 2022 af thorleif under Hotnews,Klubben

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling.
Mandag d. 1. august kl 19.30 i DKK-Vibys klubhus.
Dagsorden i flg. vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 24. juli. på mejsen@gefiber.dk